Θεραπεία κυτταρίτιδας

Με την οζονοθεραπεία μπορούμε να έχουμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα που δύσκολα επιτυγχάνονται με άλλες θεραπευτικές μεθόδους.